Toppers van Oranje © 2013

Een Brabant Toppers TV & Media Produktie

 

Toppers van Oranje is een productie van HubscH Media BV

Privacy Beleid Toppers van Oranje ® Nieuwsbrief

 

Dit Privacy Beleid beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van u ontvangen wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. Ook licht ons Privacy Beleid toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen.

 

1. Wie zijn wij

Wij zijn Toppers van Oranje ®, makers van het TV programma Toppers van Oranje.

 

 

2. Doel en rechtsgrond verwerking

Toppers van Oranje ® verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om via onze nieuwsbrief informatie te kunnen versturen. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming. Voor alle mailinglijsten geldt dat u eerst uw aanmelding via de e-mail moeten bevestigen, voordat het abonnement daadwerkelijk ingaat (double opt-in).

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: e-mailadres en voornaam

 

 

3. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

 

4. Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert Toppers van Oranje ® passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Toppers van Oranje ®.

 

 

5. Delen met derden

Toppers van Oranje ® verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met externe personen of organisaties om diensten ten aanzien van Toppers van Oranje ® uit te voeren. Met deze externen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In de nieuwsbrief van Toppers van Oranje ® kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

 

 

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw gegevens kunt wijzigen of verwijderen.

 

7. Wijzigingen Privacy Beleid

Toppers van Oranje ® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Indien het Privacy Beleid wijzigt, zal veertien dagen voor de activatie een notificatie worden opgenomen op de website van Toppers van Oranje ®.

 

8. Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, neem dan contact op via info@toppersvanoranje.tv

Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
X
Password:
Wrong password.